mardi 2 juillet 2019

NHỮNG BƯỚC CHÂN LỊCH SỬ

ThumbnailNHỮNG BƯỚC CHÂN LỊCH SỬ

Khi Trump bước 18 bước qua bên kia lằng ranh khu phi quân sự về phía Bắc Hàn, ông là người tổng thống Mỹ đầu tiên làm việc này.Một việc không chuẩn bị trước, và hơi bất ngờ sau đại hội G-20, trong khi viếng thăm Nam Hàn ông ngỏ ý muốn gặp Kim Jong Un ở khu phi quân sự.

Kim xuất hiện ở khu phi quân sự để gặp Trump. Hai người bắt tay và Kim mời Trump bước qua biên giới Bắc Hàn. Sau đó hai người có cuộc họp ngắn ở phía Nam Hàn.
Trump hy vọng sự gặp mặt này cũng sẽ dẫn đường đến hội nghị thượng định 3 giửa 2 nước. Trump muốn có một Bắc Hàn không có vũ khí nguyên tử, đổi lại có một BH phát triển về kinh tế và hoà đồng vào thê giới.

Trong đoạn video trong bài dưới đây các bạn có thể nghe Trump gọi Kim “my friend” và “would you like me to step across, i would be very proud to do it.”

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire