vendredi 26 août 2022

Ca Khúc Phạm Duy Sáng Tác Trong Thập Niên 40s

https://i.ytimg.com/vi/L_74h_Kg9e4/maxresdefault.jpg 
Ca Khúc Phạm Duy Sáng Tác Trong Thập Niên 40s - Thái Thanh Hát

Thái Thanh Hát Ca Khúc Phạm Duy Sáng Tác Trong Thập Niên 40s. Bắt đầu từ sáng tác đầu tay Cô Hái Mơ năm 1942 tại Hà Nội đến Gánh Lúa năm 1949 tại Thanh Hóa. Đây chắc chắn không phải là toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy trong thập niên 40s, và cũng không phải là toàn bộ ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác trong thập niên 40s do ca sĩ Thái Thanh trình bày. Đây chỉ là những bản ghi âm của ca sĩ Thái Thanh còn được tìm thấy trong số những bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác trong thập niên 40s mà cô đã trình bày trước năm 1975 tại Sài Gòn. Clip này bao gồm các bài hát sau:
1.Cô Hái Mơ - 1942 - Hà Nội
2.Khối Tình Trương Chi (1945) Huế
3.Tiếng Thu-Thơ Lưu Trọng Lưu- 1945- Huế
4.Thu Chiến Trường - 1946 - Huế
5.Bên Cầu Biên Giới - 1947 - Lào Kai
6.Mùa Đông Chiến Sĩ - 1947 - Thái NGuyên
7.Nương Chiều - 1947 - Lạng Sơn
8.Ru Con - 1947 - Thái Nguyên
9.Nhớ Người Thương Bình - 1947 - Vĩnh Yên
10.Nhớ Người Ra Đi - 1947 - Thái Nguyên
11.Tiếng Hát Trên Sông Lô - 1947 - Tuyên Quang
12.Bà Mẹ Gio Linh - 1948- Gio Linh
13.Bà Mẹ Nuôi - Lời 2 của Bà Mẹ Gio Linh
14.Chú Cuội - 1948 - Chợ Neo
15.Đêm Xuân - 1948 - Chợ Neo
16.Quê Nghèo - 1948 - Quảng Bình
17.Về Miền Trung - 1948 - Đại Lược
18.Gánh Lúa - 1949 - Thanh Hóa
*
*     *
Thái Thanh hát nhạc Phạm Duy trước năm 1975
*
*     *
Phạm Duy 1940 - 1950 | Tiền Chiến - Kháng Chiến - Tình Ca

1. Cô hái mơ (Hà Thanh) 00:00
2. Cây đàn bỏ quên (Duy Trác) 04:40
3. Tiếng thu (Thái Thanh) 10:20
4. Khối tình Trương Chi (Hà Thanh) 14:50
5. Tình kỹ nữ (Khánh Ly) 22:15
6. Thu chiến trường (Lệ Thu) 25:30
7. Bên cầu biên giới (Thanh Lan) 32:00
8. Tiếng hát trên sông Lô (Elvis Phương) 37:15
9. Nương chiều (Thái Thanh) 44:35
10. Tiếng đàn tôi (Lệ Thu) 51:20
11. Về miền Trung (Thái Thanh) 56:35
12. Nụ tầm xuân (Thái Thanh) 01:04:25
13. Thuyền viễn xứ (Lệ Thu) 01:11:00
14. Vợ chồng quê (Thanh Lan & Nhật Trường) 01:15:50
15. Viễn du (Diễm Chi) 01:23:55

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire