mercredi 6 juin 2018

Nhạc Chủ đề: Hạ Vàng

Nhạc Chủ đề: Hạ Vàng 
*
*     *
"Chuyện Tình Thời Chinh Chiến" (Lam Phương)
"Chuyện Tình Thời Chinh Chiến" (Ngày Tạm Biệt, Khóc Thầm, Chiều Hoang Vắng, Con Tàu Định Mệnh, Mất, Vĩnh Biệt Người Tình) 
Như Quỳnh, Thế Sơn & phụ diễn: Lương Tùng Quang, Trịnh Lam, Huy Tâm, Quỳnh Vi.
*
*     *
Phượng Vĩ
Nhạc Vũ Thành - Tiếng hát Hồ Hoàng Yến
*
*     *
Khi Nắng Hè Sang
Đan Thanh giới thiệu
*
*     *
Mùa hạ, đỏ rực trời hoa phượng
Cát Linh, phóng viên RFA
*
*     *
Cánh Phượng Hồng Thuở Xưa
Anh Bằng- Đặng Thế Luân
*
*     *
Phượng Vĩ
Tác giả: Vũ Thanh-Trình bày: Hồ Hoàng Yển

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire