mardi 9 août 2022

Nhạc Chủ đề Thy Nga

- Một thời áo trắng
- 25 năm Phong trào Hưng Ca Việt Nam
- Đoàn Phượng ca Dân ca Quốc nhạc
- Thế nào là Diva? (phần 1)
- Thế nào là Diva? (phần 2)
- Thế nào là Diva? (phần 3)


 
Một thời áo trắng - Nhạc Chủ đề Thy Nga
*
*     *

 
25 năm Phong trào Hưng Ca Việt Nam
*
*     *
 

 
Đoàn Phượng ca Dân ca Quốc nhạc
*
*     *
 

 
Thế nào là Diva (phần 1)
*
*     *
 

 
Thế nào là Diva (phần 2)
*
*     *
 

 
Thế nào là Diva (phần 3)
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire