mercredi 10 août 2022

ÁO DÀI FESTIVAL

Luật sư Jenny Đỗ còn là nhà tổ chức kiêm Đạo diễn dàn dựng chương trình ÁO DÀI Festival tổ chức 3 năm liên tiếp với cả nghìn diễn viên, người mẫu, trình diễn áo dài Việt Nam qua nhiều thế hệ của 3 Miền Trung, Nam, Bắc, đã thu hút hằng chục nghìn khán thính giả tham dự


    

  
Ao Dai Festival II
Ngoc Ha, Ella Viet and Duc Hung Segments 
*
*     *
  
AO DAI festival 
*
*     *
 

Luật sư Jenny Đỗ còn là nhà tổ chức kiêm Đạo diễn dàn dựng chương trình ÁO DÀI Festival
tổ chức 3 năm liên tiếp với cả nghìn diễn viên, người mẫu, trình diễn áo dài Việt Nam qua nhiều
thế hệ của 3 Miền Trung, Nam, Bắc, đã thu hút hằng chục nghìn khán thính giả tham dự 
*
*     *
Màn trình diễn khai mạc Lễ Hội "ÁO DÀI FESTIVAL III" năm 2014 tại San Jose, California
*
*     *
Áo Dài Cung Đình và các giai đoạn thời Vua Chúa ở Việt Nam đại tái hiện. 
*
*     *
 
*
*     *


Các thiếu nữ Việt Nam trong Áo Dài FESTIVAL do Jenny Do thực hiện
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire