mercredi 17 août 2022

Chuyện đọc Thanh Phương

Chuyện đọc Thanh Phương
 
Mua vài đồng nhớ - Nguyễn Ngọc Tư-Thanh Phương đọc
_______________________
Ngộ Đạo Đất Trời-Tràm Cà Mau-Thanh Phương đọc
________________________
Người Lính không có Số Quân-Trần Như Sương-Thanh Phương đọc
__________________________
Nhà sách Khai Trí-Thanh Phương đọc
________________________
Thầy Giáo Làng-Trần Bang Thạch-Thanh Phương đọc
_______________________________
Thư gởi Con Cháu-GS Nguyễn Văn Phú-Thanh Phương đọc
______________________________
Tiếng pháo đêm Giao thừa-Hoàng Ngọc Liên-Thanh Phương đọc
___________________________
Vợ dại - Tràm Cà Mau - Thanh Phương đọc
*
*     *

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire