dimanche 5 juin 2022

CUNG TIẾN: CUNG ĐÀN XƯA ĐÃ ĐỨT!…

CUNG TIẾN: Cố nhân xa rồi có ai về lối xưa! 

"Thời gian tựa cánh chim bay 
Qua dần những tháng cùng ngày 
Còn đâu mùa cũ êm vui 
Nhớ thương biết bao giờ nguôi..." 

Nhạc sĩ Cung Tiến vừa qua đời ngày 10/5/2022 tại Hoa Kỳ, ở tuổi 83, và mới được hỏa táng vào ngày 2 tháng 6 năm 2022. 
CUNG ĐÀN XƯA ĐÃ ĐỨT!… 

R.I.P NHẠC SĨ CUNG TIẾN
Nhạc sĩ Cung Tiến và những sáng tác
*
*     *=> Dấu Ấn "Cung Tiến" - KÝ GIẢ LÔ RĂNG
 
=>  Cung Tiến và Hoài Cảm
 
=> Nhạc sĩ Cung Tiến và những sáng tác và hoạt động
 
=> Những Ca khúc Cung Tiến - Bích Huyền

=> Cung Tiến và Hoài Cảm, Thu Vàng, Hương Xưa
 
=>  LỆ ĐÁ XANH - MỘT BÀI THƠ, HAI BÀI HÁT
 
=>  Lệ đá xanh (Nhạc: Cung Tiến-Thơ: Thanh Tâm Tuyền)
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire