vendredi 17 juin 2022

Miền Nam một thuở Thanh bình

Résultat de recherche d'images pour "Miền Nam một thuở Thanh bình" 
Miền Nam một thuở Thanh bình
*
*     *

Ánh Sáng Miền Nam (đoạn phim xưa trước 75)
"Ánh sáng miền nam" là cuốn phim về chương trình di cư .Phim do Việt Nam Cộng Hòa và Phi Luật Tân hợp tác thực hiện"
*
*     *
Khi Xa Sài Gòn
Thơ Kim Tuấn, Nhạc Lê Uyên Phương
Tiếng hát Elvis Phương
*
*     *
Miền Nam tổng phản công
*
*     *
Ý Nghĩa Ngày Quân Lực VNCH 19-6
Tác giả: Phạm Phong Dinh
Audio: LamSơn 719
Diễn đọc: Hạtsươngkhuya
*
*     *
Nền Đệ Nhất VNCH
*
*     *
Nền Đệ Nhị VNCH
*
*     *
Nhạc chủ đề: Ngày Quân Lực
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Hình ảnh Người Chiến Sĩ VNCH qua Ca khúc
Bài viết Kim Khôi
Diễn đọc & Audio: LamSon719
Tiếng hát: Hạt Sương Khuya
*
*     *
Thiên hùng ca QLVNCH
*
*     *
Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa 19-6-1971, 19-6-1973 (P1)
*
*     *
Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa 19-6-1971, 19-6-1973 (P2)
*
*     *
Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa 19-6-1971, 19-6-1973 (P3)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire