vendredi 1 juin 2018

Ngục Ca - Thơ: Nguyễn Chí Thiện-Nhạc: Phạm DuyNgục Ca 
Thơ: Nguyễn Chí Thiện-Nhạc: Phạm Duy

Phạm Duy dẫn chương trình Ngục Ca

1. Từ Vượn Lên Người, Từ Người Xuống Vượn (Phạm Duy)
2. Đảng Đầy Tôi (Duy Quang)
3. Ngày 19 Tháng 5 (Phạm Duy)
4. Xưa Lý Bạch (Duy Quang hát)
5. Những Thiếu Nhi Điển Hình Chế Độ (Thái Hiền)
6. Tôi Có Thể - Vô Địch (Lê Toàn)
7. Chuyện Vĩ Đại Ai Bi (Thái Hiền)
8. Thấy Ngay Thủ Phạm (Phạm Duy, Lê Toàn, Duy Quang)
9. Nước Đổng Trác Điêu Thuyền (Phạm Duy)
10. Sẽ Có Một Ngày (Duy Quang)
11. Đôi Mắt Trương Chi (Duy Quang)
12. Cái Lầm To Thế Kỷ (Duy Quang)
13. Vì Ấu Trĩ (Duy Quang, Phạm Duy)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire