mercredi 29 juin 2022

Dạ Quỳnh tháng 6.

Nửa đêm Dạ quỳnh nở 
Gửi chút hương cho đời 
Sáng ra hương tan mất 
Sáng ra tình pha phôi


Dạ Quỳnh tháng 6.
*
*     *
Thoáng chút hương Dạ Quỳnh
*
*     *
Nửa đêm Dạ Quỳnh nở
*
*     *Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire