lundi 20 juin 2022

Trung Học Võ Tánh - Các Thầy Hiệu Trưởng

Trung Học Võ Tánh - Các Thầy Hiệu Trưởng 

 

 

 

 
- từ 1955 - 1956 : Thầy Nguyễn Vỹ
- từ 1956 - 1959 : Thầy Lê Khắc Nguyện
- từ 1959 - 1972 : Thầy Lê Nguyên Diệm
- từ 1972 - 1973 : Thầy Nguyễn Đức Giang
- từ 1973 - 30-4-1975 Thầy Nguyễn Thúc Thâm
- sau 30-4-1975 trở đi Trường Trung Học Võ Tánh bị đổi tên ....
*
*     *


Hình ảnh ngày xưa : Trung Học Võ Tánh
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire