vendredi 10 décembre 2021

Viết Gì Cho Nhau - Đình Đại

 


VIẾT GÌ CHO NHAU- Sáng tác và tiếng hát Đình Đại

Viết Gì Cho Nhau.

Biết viết cho nhau gì đây để đón xuân này
Khi lòng yêu như đã mỏi
Khi lòng người như đã mòn
Khi niềm tin như đã không còn
Như một ngày chợt thấy lòng đau
Biết viết cho nhau gì đây để chúc xuân này
Cho tình yêu ơn cứu rỗi
Cho tình người ơn an lành
Cho trần gian thoát kiếp nạn này
Cho quê hương rực sáng niềm tin
(cho quê hương một sớm hồi sinh)
Tôi tin một ngày mai người sẽ quay về
Sau bao ngày dài ngủ mê
Sau bao năm mòn mỏi kiếp sống ê chề
Tôi tin vào ngày mai Người biết yêu Người
Tôi tin một ngày mai Người biết yêu Người
Tôi Tin ! Tôi Tin !


*
*     *


Mặc Huy Nguyễn Đình Cường trong chương trình Paris Trà Đàm với Đình Đại và Bích Trâm tại California.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire