lundi 6 décembre 2021

LỠ CHUYẾN ĐÒ - TƯỞNG NHỚ NHẠC SĨ ANH VIỆT

Người nghệ sĩ đi giúp núi sông 
Cung đàn vui xóa bao chờ mong 
Dành tình này cho kẻ khổ đau 
Quên tình xưa, quên cả đò xưa. 
 
 
 

 


      
 
Lỡ Chuyến Đò - Anh Việt (1947)
Chiều vàng lại đem nhớ tiếc thương
Đây người sang với con đò xưa.
Và chiều chiều thôn nữ vấn vương.
Duyên tình xưa êm thắm còn đâu.
Người nghệ sĩ lăn lóc gió sương.
Tơ đàn say đắm quên sầu thương.
Dành tình này cho kẻ khổ đau.
Quên tình xưa thôn nữ chờ mong.
Người của bốn phương
Người đã ra đi có nhớ bao giờ
Dù duyên thề ước đắm với giấc mơ
Đường tơ vấn vương
Đem gieo thắm tươi vào đời đau thương
Và cố quên đi tình người bơ vơ
Người nghệ sĩ đi giúp núi sông
Cung đàn vui xóa bao chờ mong 
Dành tình này cho kẻ khổ đau
Quên tình xưa, quên cả đò xưa.
 
   
     
Tiếng hát:  Khánh Ly     Tuấn Ngọc     Duy Quang
Nhạc hòa tấu: Quyền Văn Minh - saxo với Big Band


*
*   *

Nhạc sĩ Anh Việt - 70 Năm Tình Ca Việt Nam 
Hoài Nam SBS
*
*   *
Nhạc sĩ Anh Việt
Thy Nga trình bày - Âm Nhạc Cuối Tuần VOA
*
*   *
Nhạc sĩ Anh Việt - Bến Ấy Ngày Xưa 
Bích Huyền trình bày 
*
*   *
Nhạc sĩ Anh Việt - Bến Ấy Ngày Xưa (P2) 
Bích Huyền trình bày

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire