jeudi 8 avril 2021

Giã Biệt Sài Gòn - Thúy Nga Paris 10

Gia Biet Sai Gon - Paris By Night 10 


Phần 1 
*
*   *
Phần 2
*
*   *
  
Phần 3 
*
*   *
  
Phần 4
*
*   *
01. Quốc Ca - Hợp Ca
02. Ðường Về Quê Hương (Phần Giới Thiệu) - Duy Quang, Phượng Mai
03. Cô Gái Việt - Hợp Ca
04. Trận Chiến Mùa Hè Ðỏ Lửa 1972
05. Diễn Hành Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
06. Huyền Sử Ca Người Mang Tên Quốc - Hương Lan
07. Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên - Huyền Châu
08. Ðêm Chôn Dầu Vượt Biển - Phượng Mai
09. Khi Xa Sài Gòn - Elvis Phương
10. Tôi Biết Tôi Sẽ Buồn - Phương Hòng Ngọc
11. Một Chút Quà Cho Quê Hương - Khánh Ly
12. Quê Hương Bỏ Lại - Thanh Tuyền
13. Diễn Hành Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
14. Việt Nam, Việt Nam - Hợp Ca

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire