VongNgayXanh Do youtube (upday)

lundi 30 avril 2018

Dòng nhạc Hà Thúc Sinh

 
Album Tủi Nhục Ca-Hà Thúc Sinh 
01-Lời giới thiệu
02-Đêm Việt Nam
03-Đừng chết nhé ta ơi!
04-Người Nữ Tù Phước Long
05-Đoạn đường núi Sọ
06-Chàng tuổi trẻ tù binh chiến tranh
07-Thời hồng hơn của ý niệm
08-Đám ma văn hóa
09-Cơn khát Hàm Tân
10-Trại biến hình
11-Nếu tôi còn sống mà trở về
*
*     *
Chàng tuổi trẻ tù binh chiến tranh & Trại biến hình
Tiếng hát Khánh Ly
*
*     *
Trái Tim Ở Lại - Một Ngày Trên Bidong
Tiếng hát Việt Dzũng & Nguyệt Ánh
*
*     *
Hẹn Em SaiGon - Gởi Em Quê Nhà   
Tiếng hát Châu Đình An
*
*     *
Đêm Việt Nam 
Nhạc Hà Thúc Sinh-Tiếng hát Việt Dzũng 
*
*     *
Thơ Hà Thúc Sinh - Mặc Lâm RFA

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire