mardi 19 novembre 2019

GLORY TO HỒNG KONG.


Mặt Trời Tự Do, đưa núi sông thoát bóng đêm
Giờ này là lúc nối muôn người, vươn tiến lên
Giờ này là lúc mỗi con người chung gom sức
cho nhân quyền,
cho dân chủ sáng danh muôn đời
GLORY TO HONG KONG Vietnamese Version


* " Mặt Trời Tự Do, đưa núi sông thoát bóng đêm
Giờ này là lúc nối muôn người, vươn tiến lên
Giờ này là lúc mỗi con người chung gom sức
cho nhân quyền,
cho dân chủ sáng danh muôn đời " *

Cùng nhau lau thấm khô lệ khốn cùng
Mở trói bao nghi ngại, tay nắm tay
Cùng đứng lên kêu đòi,
dẹp phá hết gông xiềng,
Cho muôn người sống trong an hòa

Dù gian nguy khó khăn vây trước mặt
Mộng ước dâng sôi sục, làm chân vững tin
Dòng máu tươi căng đầy, lời thét phá đêm dài
Gương kiêu hùng sáng danh muôn đời

Dù sao sáng, lui sau màn trời khói đen
Vượt u tối, hiên ngang tiếng gióng kèn vang
Vươn tới! chí kiên cường hợp cùng muôn khối óc,
vì tự do quyết chiến
Cho vinh quang soi con tim sắt son

Mặt Trời Tự Do, đưa núi sông thoát bóng đêm
Giờ này là lúc nối muôn người, vươn tiến lên
Giờ này là lúc mỗi con người chung gom sức
cho nhân quyền,
cho dân chủ sáng danh muôn đời
(Công Giáo: Đạo vào Đời)

*
*     *
Glory to Hong Kong filmed in RED
*
*     *
 
*
*     *Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire