lundi 4 novembre 2019

Hoài Cảm 1

Thời gian tựa cánh chim bay,
qua dần những tháng cùng ngày
Còn đâu mùa cũ êm vui?
Nhớ thương biết bao giờ nguôi?



Hoài Cảm - Thái Thanh


Tình Ca - Thái Thanh 


Bến Xuân - Văn Cao




Buồn Tàn Thu-Văn Cao - Lan Ngọc



Con Thuyền Không Bến - Đặng Thế Phong - Kim Anh



Cung Đàn Xưa-Văn Cao-Ánh Tuyết


 Đàn Chim Việt-Văn Cao-Tịnh Quyên



Gởi Người Em Gái-Đoàn Chuẩn/Từ Linh-Bảo Yến



Hướng Về Hà Nội-Hoàng Dương-Ánh Tuyết


Suối Mơ-Văn Cao-Hồng Nhung


Thiên Thai-Văn Cao-Ánh Tuyết 


Thu Cô Liêu-Văn Cao-Hồng Nhung


Tiếng Chuông Chiều Thu-Tô Vũ-Lệ Dung 



Trương Chi-Văn Cao-Ánh Tuyết



Tưởng Nhớ Văn Cao

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire