lundi 4 novembre 2019

Hoài Cảm 2

Chiều buồn len lén tâm-tư
Mơ hồ nghe lá thu mưa
Dạt dào tựa những âm xưa
Thiết tha ngân lên lời xưa
Hoài Cảm-Cung Tiến-Thái Thanh

 
*
*     *

                                                                  Tình Ca - Thái Thanh


*
*     *

Trường Cũ Tình Xưa-Giao Linh


Màu Kỹ Niệm-Phạm Đình Chương


Áng Mây Chiều-Dương Thiệu Tước-Quỳnh Giao


Thiên Thai-Văn Cao-Anh Ngọc


Tiếng hát lênh đênh-Từ Phát- Anh Ngọc


Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa-Anh Ngọc


Đôi Mắt Người Sơn Tây-Thái Thanh


Tìm Một Ánh Sao-Hoàng Trọng-Quỳnh Giao

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire