mercredi 16 janvier 2019

Trở Lại Ngày Tháng Cũ - Thy LanĐi tìm gốc gác Lý Toét, Xã Xệ - Phạm Thảo Nguyên
Thy Lan (Giờ Thy Lan - Trở Lại Ngày Tháng Cũ)
*
*     *
Trở Lại Ngày Tháng Cũ-Đêm Saigon Giờ Thy Lan - Trở Lại Ngày Tháng Cũ
*
*     *
Trở Lại Ngày Tháng Cũ-Cafe Saigon Một Thời 
Giờ Thy Lan - Trở Lại Ngày Tháng Cũ 
*
*     *
 
Nhà chợ học Ông Hồ Đại Phước

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire