vendredi 4 janvier 2019

DỰNG LẠI CỜ VÀNG TRÊN QUÊ HƯƠNG

 
Ca Nhạc Đấu Tranh (Trung Tâm Asia) 
SaiGon Ơi! Vĩnh Biệt
*
*     *
Ca Nhạc Đấu Tranh (Trung Tâm Asia) 
Trả Lại Cho Dân 
*
*     *
Ca Nhạc Đấu Tranh (Trung Tâm Asia) 
Phải Lên Tiếng
*
*     *
Ca Nhạc Đấu Tranh (Trung Tâm Asia) 
Anh Là Ai? - Việt Nam Tôi Đâu?
*
*     *
Ca Nhạc Đấu Tranh (Trung Tâm Asia) 
Chiều Tây Đô
*
*     *
Ca Nhạc Đấu Tranh (Trung Tâm Asia) 
Xin Hãy Làm Ánh Đuốc
*
*     *
Ca Nhạc Đấu Tranh (Trung Tâm Asia) 
1954 cha bỏ quê 1975 con bỏ nước
*
*     *
Ca Nhạc Đấu Tranh (Trung Tâm Asia) 
Nhớ Mẹ (Lê Minh Đảo)
*
*     *
Ca Nhạc Đấu Tranh (Trung Tâm Asia) 
Thiên Thần Trong Bóng Tối
*
*     *
Ca Nhạc Đấu Tranh (Trung Tâm Asia) 
Đáp Lời Sông Núi
*
*     *
Ca Nhạc Đấu Tranh (Trung Tâm Asia) 
Em vẫn mơ một ngày về
*
*     *
Ca Nhạc Đấu Tranh (Trung Tâm Asia) 
Một Ngày Việt Nam 
*
*     *
Ca Nhạc Đấu Tranh (Trung Tâm Asia) 
Ai Trở Về Xứ Việt
*
*     *
Ca Nhạc Đấu Tranh (Trung Tâm Asia) Việt Nam Ơi! 
*
*     *
Ca Nhạc Đấu Tranh (Trung Tâm Asia) Triệu Con Tim

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire