lundi 7 janvier 2019

Tiếng hát Hoàng Hải Đăng

 
Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ 
Nhạc: Nguyễn Đức Quang-Hoàng Hải Đăng trình bày 
*
*     *
Chúng Đi Buôn
Nhạc và Lời: Phan Văn Hưng
Trình Bày: Hoàng Hải Đăng
*
*     *
Trả Lại Cho Dân
Nhạc: Việt Khang
Trình Bày: Hoàng Hải Đăng
*
*     *
Tâm Sự Người Hát Nhạc Quê Hương
Nhạc: Nhật Ngân-Hoàng Hải Đăng trình bày 
*
*     *

Nhạc Đấu Tranh
Tiếng hát Hoàng Hải Đăng

- Triệu Con Tim - Trúc Hồ
- Việt Nam Toi Đâu? - Việt Khang
- Chúng Đi Buôn-Phan Văn Hưng
- Con Đường Việt Nam-Việt Khang
- Trả lại cho Dân-Việt Khang 
*
*     *
Con Đường Việt Nam
Nhạc: Việt Khang
Trình Bày: Hoàng Hải Đăng

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire