vendredi 11 janvier 2019

KHG Dương Nguyệt Ánh trong Lễ Tưởng Niệm 32 Năm Anh Hùng Trần Văn Bá

https://vietcongonline.files.wordpress.com/2015/02/1342.jpg 
Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh trình bày trong Lễ Tưởng Niệm 32 Năm Anh Hùng Trần Văn Bá 

Lể tưởng niệm được tổ chức tại:
Warner Middle School
14171 Newland St
Westminster, CA 92683-4503
vào ngày 08 tháng 01 năm 2017
Nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, diễn giả chính của buổi lễ, phát biểu.
Bà nói nhiều về những ưu tư làm thế nào để mở ra con đường sống cho Việt Nam ngày nay trước hiểm họa mất nước vào tay kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc. Những phương thức nào được vận dụng để mở ra con đường sống mới cho Việt Nam, cùng một thái độ khôn ngoan, áp dụng bí quyết mà tổ tiên để lại, đó là nung đúc tinh thần dân tộc Việt cho thế hệ trẻ trong nước và hải ngoại.
Bà cũng cho thấy ngay lúc này, tinh thần dân tộc, yêu nước đã dấy lên mạnh mẽ qua bao nhiêu phong trào trong nước, và người dân đang theo đuổi tinh thần Trần Văn Bá.
Bà cho rằng cần phải nêu cao tinh thần Trần Văn Bá qua khẩu hiệu mà ông đã đề ra “Ta Còn Sống Đây.”
Ban tổ chức cũng thay mặt Giám Sát Viên Andrew Đỗ trao tặng bà Ánh một bằng tưởng lục của Văn Phòng Giám Sát Viên.
*
*     *
Lễ Tưởng Niệm 32 Năm Anh Hùng Trần Văn Bá

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire