mercredi 13 juin 2018

Vấn Đề Hôm Nay

 
Con cá, chủ nghĩa dân tộc với những lằn roi
Bài viết: Tuấn Khanh-Quê Hương trình bày
Radio DLSN
*
*     *
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC - Hội luận cùng Nhà Văn Trần Trung Đạo (Phần 3)
Hải Nguyên với nhà văn Trần Trung Đạo
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
*
*     *

Cái Chết Của Một Dân Tộc
Giao Thanh Pham-Quê Hương trình bày
Radio DLSN
*
*     *

Thảm họa Bắc thuộc
RFAVietnamese
Một nhóm làm phim tại hải ngoại vừa cho ra đời một bộ phim tài liệu mang tựa đề 'Thảm họa Bắc thuộc', nói về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như về sự lệ thuộc của Hà Nội vào Bắc Kinh và nguy cơ mất chủ quyền dân tộc.
*
*     *
TIẾP TAY CHO KẺ BÁN NƯỚC LÀ PHẢN QUỐC
Lý Trần Công - Mỹ Linh trình bày
*
*     *
Tội Đồ Dân Tộc
Tác giả Hiền Sỹ - Song Thập trình bày
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
*
*     *
Người & Đất Sài Gòn
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến-Cát Bụi trình bày
*
*     *
Cuộc sống thương phế binh VNCH sau chiến tranh
Xuân Nguyên, RFA
*
*     *
Chuyến đi đến Việt Nam làm tôi ghét cộng sản.
Tác giả Dennis Prager - Quê Hương trình bày
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
*
*     *
Dân làng Đông Yên - Vũng Áng (version 2)
(Tấm gương về những anh hùng cảm tử vì dân tộc Việt Nam)
Vì Dân (Danlambao)-Hạt Sương Khuya trình bày
*
*   *
Dân làng Đông Yên - Vũng Áng
(Tấm gương về những anh hùng cảm tử vì dân tộc Việt Nam)
Vì Dân (Danlambao)
*
*     *
Còn cái ấy thì còn ... cái này
Bài viết Bùi Bảo Trúc - Minh Nguyệt trình bày
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
*
*     *
Nỗi nhục mang tên xã hội chủ nghĩa
Radio Đáp Lời Sông Núi
*
*     *
Đất Nước của những tượng đài vô cãm
*
*     *
Đây là sự thật: Tương lai Việt Nam sẽ ra sao?
Đặng Chí Hùng và Tâm Anh
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
*
*     *
Sâu và Người & phát biểu hùng hồn của chị Cấn thị Thêu
Nguyệt Quỳnh-Minh Nguyệt trình bày
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
*
*     *
Chống cộng bằng mồm!
Người Lính Già Oregon
*
*     *
Tây Mĩ nó cũng thế
Nguyễn Văn Tuấn - Trình bày Nguyên Khải
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire