samedi 9 juin 2018

Thế Sự Thăng Trầm - Tháng 6/2018

 
Thời Sự-Bình Luận: BẦU CỬ TỚI: NGHĨ GÌ? (Vũ Linh)
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Tin Vắn Hàng Tuần (Vũ Linh)
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Sóng Xanh Hay Cơn Đại Hồng Thủy (P1)
T/g: Vĩnh Tường
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Sóng Xanh Hay Cơn Đại Hồng Thủy (P2)
T/g: Vĩnh Tường
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Tin Vắn Hàng Tuần (Vũ Linh)
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Tin Vắn Hàng Tuần (Vũ Linh)
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: GIÁN ĐIỆP CỦA FBI (Vũ Linh)
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Jeff Session Và Chức Bộ Trưởng Tư Pháp
T/g: Vĩnh Tường
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire