samedi 9 juin 2018

Thời Sự-Chính Trị - Tháng 6/2018

 
Thời Sự Hàng Tuần-Căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng
Đỗ Văn Phúc biên soạn và bình luận
Mai Ly (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Thời Sự Chính Trị-Vòng quanh Hoa Kỳ & Thế giới 26-5-2018
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Thời sự Bàn Tròn 23-05-2018
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Thời sự Bàn Tròn 30-05-2018
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Thời Sự Hàng Tuần-Khủng bố ở Belgium, Ngày Memorial Day đẫm máu ở Chicago
Đỗ Văn Phúc biên soạn và bình luận
Mai Ly (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Thời sự Bàn Tròn: 06-06-2018
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Thời Sự Hàng Tuần-Việt Cộng lại dâng đất cho Trung Cộng
Đỗ Văn Phúc biên soạn và bình luận
Mai Ly (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Thời sự Bàn Tròn: 13-06-2018
*
*     *
Thời Sự Chính Trị-Vòng quanh Hoa Kỳ & Thế giới 09-6-2018
*
*     *
Thời Sự Hàng Tuần: Hội nghị Thượng đỉnh Trump và Kim-Hội Nghị G-7 và Tổng Thống Trump
Đỗ Văn Phúc biên soạn và bình luận
Mai Ly (daiphatthanhvietnam)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire