samedi 23 juin 2018

Làn sóng mới người tỵ nạn chính trị từ VN

Image associée 
Làn sóng mới người tỵ nạn chính trị từ VN (phần 1)
Anh Vũ, thông tín viên RFA
*
*     *
Làn sóng mới người tỵ nạn chính trị từ VN (phần 2)
Tường An, thông tín viên RFA, Paris
*
*     *
Làn sóng mới người tỵ nạn chính trị từ VN ( phần 3)
Kính Hòa, phóng viên RFA
*
*     *
Làn sóng người tỵ nạn chính trị từ Việt Nam (4)
Anh Vũ, thông tín viên RFA


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire