mardi 19 juin 2018

Toàn quốc xuống đường ngày 10-6-2018Toàn quốc xuống đường ngày 10-6-2018
Nhạc Đấu tranh
-Tuổi Trẻ Việt Nam
-Phải Lên Tiếng
-Cả Nước Đấu Tranh
-Đáp Lời Sông Núi
-Trả Lại Cho Dân
-Con Đường Việt Nam
*
*     *
Biểu Tình chống dự luật đặc khu và an ninh mạng ở Sài Gòn tháng 6-2018

Nhạc Đấu tranh:
- Cho Đồng Bào Tôi
- Chúng Đi Buôn
- Vùng Dậy Anh Em Ơi
- Hai Mươi Năm
*
*     *

Toàn quốc xuống đường
Nhạc Đấu tranh:
- Dậy mà đi hởi Đồng bào ơi!
- Giòng Cuồng lưu
- Tuổi Trẻ chúng tôi
- Trái Tim Việt Nam
- Xuống Đường
- Đốt lửa lên Anh Em ơi!
*
*     *
Biểu Tình chống dự luật đặc khu và an ninh mạng tháng 6-2018 

Nhạc Đấu tranh:
- Triệu Con Tim
- Việt Nam Ơi (Trúc Hồ)
- Trả Lại Cho Dân - (Việt Khang)
- Bài Ca Tuổi Trẻ
- Cả Nước Đấu Tranh
- Đáp Lời Sông Núi
- Nhân Danh Việt Nam
- Thề Không Phản Bội Quê Hương
*
*     *
Canada Biểu Tình chống dự luật đặc khu và an ninh mạng
Nhạc Đấu tranh:
- Lá Cờ Thiêng
- Cả Nướ Đấu tranh
- Việt Nam ơi!
- Việt Nam tôi đâu? - Anh Là Ai?
- Nhân Danh Việt Nam
- Bài ca Tuổi trẻ
- Đáp lời Sông Núi
- Thề không phản bội Quê hương

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire