jeudi 22 février 2018

Đoàn Trống La San

- Hồi Trống Rước Cờ - Chào cờ Việt Nam
- Tiếng Trống Giữ Nước - Hội Nghị Diên Hồng
- Ngay Thanh Mau 2012, Gioi tre La San
- Nợ Nước Trước Tình Riêng!  

 
Hồi Trống Rước Cờ - Chào cờ Việt Nam 
Đoàn Trống La San 
*
*     *
Tiếng Trống Giữ Nước - Hội Nghị Diên Hồng
*
*     *

Ngay Thanh Mau 2012, Gioi tre La San 
*
*     *
Nợ Nước Trước Tình Riêng! 
Chuyện dã sử dưới thời vua Quang Trung đại phá quân Thanh

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire