dimanche 4 février 2018

NGUYỆT SAN CỎ THƠM ONLINE - SỐ 5 - THÁNG 2, 2018

http://cothommagazine.com/CoThompdf/NSCT5/ThiepMungTetMauTuat2018-CoThom.jpgNGUYỆT SAN CỎ THƠM ONLINE - SỐ 5 - THÁNG 2, 2018
MỜI QUÝ VỊ THƯỞNG THỨC NGUYỆT SAN CỎ THƠM ONLINE SỐ 5 VỚI NHIỀU BÀI VỀ XUÂN VÀ TẾT.
Biên soạn Phan Anh Dũng

http://cothommagazine.com/CoThompdf/NSCT5/NguyetSanCoThomOnLine-So5-2018.jpg 

*
*     *
http://cothommagazine.com/CoThompdf/NSCT5/ThiepMungTetMauTuat2018-CoThom.jpg

MỜI THƯỞNG THỨC MỘT SỐ NHẠC PHẨM:  
MÙA XUÂN VÀ TÌNH YÊU EM Nhạc & lời: Từ Công Phụng - Tiếng hát: Diễm Liên   Bản nhạc (PDF)
KHÚC XUÂN CA Nhạc & lời: Nguyễn Văn Đông - Tiếng hát: Như Ý  Bản nhạc (PDF)
KHÚC NHẠC NGÀY XUÂN - Nhạc & lời: Nhật Bằng - Tiếng hát: Quang Dũng Bản nhạc (PDF)
XUÂN VỀ TRÊN NON SÔNG VIỆT NAM - Nhạc & lời: Văn Phụng - Tiếng hát: Đức Minh
ĐÀN XUÂN - Nhạc & lời: Linh Phương & Nguyễn Túc - Tiếng hát: Nguyệt Anh   Bản nhạc (PDF)
EM ĐẾN THĂM ANH ĐÊM 30 - Nhạc: Vũ Thành An; lời: thơ Nguyễn Đình Toàn - Tiếng hát: Tâm Hảo  Bản nhạc (PDF) 
MỪNG NẮNG XUÂN VỀ - Nhạc & lời: Huỳnh Anh - Tiếng hát: Ban Hợp Ca  Bản nhạc (PDF)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire