mercredi 21 février 2018

ASIA TẾT BOLSA - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018

https://i.ytimg.com/vi/NWg26Wq4cjM/maxresdefault.jpg 

ASIA TẾT BOLSA - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018

1. Xuân Họp Mặt (Văn Phụng) - Cardin 
2. Đón Xuân Này, Nhớ Xuân Xưa (Châu Kỳ) - Khải Linh & Nga My 
3. Em Lễ Chùa Này (Thơ: Phạm Thiên Thư - Nhạc: Phạm Duy) Em Đi Chùa Hương (Thơ: Nguyễn Nhuoc Phap) - Nhạc: Trung Đức) - Hồ Hoàng Yến, Y Phương & Diễm Liên 
4. Mùa Xuân Ơi (Nguyễn Ngọc Thiện) - Phương Trang 
5. Nhớ Nhau Hoài (Anh Việt Thu) - Tuấn Vũ & Phương Hồng Quế 
6. Mùa Mai Đất Khách (Tấn Lợi) - Đặng Thế Luân 
7. Em Mãi Còn Tình Đầu (Anh Bằng) - Thế Sơn 
8. Tình Khúc Mùa Xuân (Ngô Thuỵ Miên) - Anh Tuấn 
9. Đan Áo Mùa Xuân (Phạm Thế Mỹ) - Bích Đào & Huệ Thy
10. Kịch Chọn Lọc 
11. Ly Rượu Mừng (Phạm Đình Chương) - Hoàng Quân & Ban Hợp Xướng Lê Văn Khoa
*
*     *
Ly Rượu Mừng (Phạm Đình Chương)
Hoàng Quân & Ban Hợp Xướng Lê Văn Khoa
*
*     *

Đón Xuân Này, Nhớ Xuân Xưa (Châu Kỳ)
Khải Linh & Nga My
*
*     *

- Em Lễ Chùa Này (Thơ: Phạm Thiên Thư - Nhạc: Phạm Duy)
- Em Đi Chùa Hương (Thơ: Nguyễn Nhuoc Phap) - Nhạc: Trung Đức)
Hồ Hoàng Yến, Y Phương & Diễm Liên

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire