mercredi 5 octobre 2022

Việt Dzũng và ca khúc chưa được phổ biến: Chết Khô

 “Hãy cứ để cho những vô vọng tiếp nối vì nếu không có chúng ta làm thì từ vô vọng nó sẽ trở thành tuyệt vọng”

Như một điềm báo trước: Việt Dũng- tháng 6 năm 2010 tại Washington DC nhân dịp Ðại Hội Phong Trào Hưng Ca kỳ X
Tâm tình Việt Dzũng qua bản nhạc CHẾT KHÔ

CHẾT KHÔ
Sáng tác của Cố Ca Nhạc Sĩ Việt Dũng.
Như một điềm báo trước: Việt Dũng- tháng 6 năm 2010 tại Washington DC nhân dịp Ðại Hội Phong Trào Hưng Ca kỳ X
Tâm tình Việt Dzũng qua bản nhạc CHẾT KHÔ
Gã da vàng xuống phố
Đi tìm một mặt trời
Mặt trời trốn trên cao
Không một mảnh nắng rớt.
Gã da vàng xuống phố
Đi tìm một tình người
Gã moi gan mời gọi
Không ai nhập cuộc chơi.
Gã da vàng xuống phố
Đi tìm một tình yêu
Gã moi tim giao tặng
Sao người quay mặt lắc đầu.
Gã da vàng xuống phố
Đi tìm một mái nhà
Gã gõ từng cánh cửa
Người mở khác mầu da.
Gã da vàng xuống phố
Đi tìm một tình người
Một Tình Người đã phôi pha
Trong lòng người đã chai đá.
Gã da vàng xuống phố
Đi tìm lại nụ cười
Gã moi gan mời gọi
Không ai nhập cuộc chơi....

Gã da vàng xuống phố
Đi tìm một tình yêu
Gã moi tim giao tặng
Sao người... quay mặt lắc đầu
Gã da vàng xuống phố
Đi tìm một mái nhà
Gã gõ từng cánh cửa
Người mở khác mầu da.
Gã da vàng bỏ cuộc
Trở về dòng sông xưa
Dòng sông con nước cạn
Gã chết đuối trên bờ.
Gã da vàng bỏ cuộc
Trở về dòng sông xưa
Dòng sông con nước cạn
Gã da vàng chết khô.
Dòng sông con nước cạn
Gã chết đuối trên bờ.
Dòng sông con nước cạnAucun commentaire:

Enregistrer un commentaire