mercredi 5 octobre 2022

Tình Khúc Thơ Phổ Nhạc Hoàng Ngọc Ẩn - Quỳnh Lan

Tình Khúc Thơ Phổ Nhạc Hoàng Ngọc Ẩn   http://i1232.photobucket.com/albums/ff371/coduocgidau/Front_173.jpg
Tình Khúc Thơ Phổ Nhạc Hoàng Ngọc Ẩn - Quỳnh Lan

Lời giới thiệu
01. Cánh Rừng Đông ; Nhạc: Ánh Nguyên
02. Từ Người Yêu Bỏ Phố ; Nhạc: Hoàng Cầm
03. Ga Chiều Tiễn Đưa : Nhạc: Hoàng Cầm
04. Bài Tango Cuối Cùng ; Nhạc: Việt Dũng
05. Đoạn Tình : Nhạc: Hoàng Cầm
06. Nếu Ngày Mai Tôi Chết : Nhạc Ánh Nguyên
07. Mưa Nửa Đêm : Nhạc: Ánh Nguyên
08. Dòng Sông Câm Nín : Nhạc: Hoàng Cầm

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire