lundi 24 octobre 2022

Tưởng Nhớ Ca Nhạc sĩ Duy Khánh

Một giọng ca vàng truyền cảm đầy tình tự dân tộc, không còn nữa Viết sau ngày Duy Khánh qua đời và sửa lại nhân ngày giỗ lần thứ 2 của Duy Khánh, để thắp nén hương tưởng nhớ người nghệ sĩ tài hoa nhất của nền tân nhạc Việt Nam những thập niên 50 đến 70.
Đỗ Văn Phúc 

Trên mảnh đất Quảng Trị nhỏ bé nghèo nàn hai mùa nắng cháy mưa dầm đó, đã sản sinh biết bao nhân tài nổi tiếng trên các lãnh vực tôn giáo, học thuật, văn hoá, văn nghệ. Các lãnh tụ hàng đầu các tôn giáo lớn, các lãnh tụ đảng phái chính trị cầm vận mệnh cả nước cũng từ chiếc nôi Quảng Trị mà thành danh.
Ðặc biệt trong hậu bán thế kỷ 20, Quảng Trị đã đóng góp cho nền văn nghệ tân nhạc Việt Nam nhiều nhân tài lỗi lạc mà sự nghiệp của họ đã vững vàng trong cả hơn nửa thế kỷ qua. Ðó là các nhạc sư Nguyễn Hữu Ba, các nhạc sĩ Hoàng thi Thơ, Nguyễn Hữu Thiết, Ðỗ Kim Bảng, Hoàng Nguyên, Trần Hoàn, và ca sĩ kiêm nhạc sĩ Duy Khánh.
Tưởng Nhớ Ca Nhạc sĩ Duy Khánh, bài viết của Đỗ Văn Phúc trên đài Việt Nam Hải Ngoại do Hoàng Lan Chi và tác giả đọc, kèm các bản nhạc hay do Duy Khánh trình bày


Tưởng Niệm Duy Khánh (Phần 1)
*
*     *
Tưởng Niệm Duy Khánh (Phần 2)
*
*     *

Thương Về Miền Trung, Sao Không Thấy Anh Về & Biết Trả Lời Sao? 
Duy Khánh, Hương Lan, Thanh Phong

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire