vendredi 7 octobre 2022

Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh.

Videos Dương Nguyệt Ánh
Nói chuyện với cộng đồng NVTD NSW- UC

(Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Nạn Nhân Cộng Sản NSW cùng Tập Thể Hậu Duệ VNCH NSW thực hiện
 Sydney, 14 February 2009 A Trung Hien Productions 
 Nguyễn văn Hoàng phân đoạn và upload lên YouTube)

  

 
 
 
1. TỰ HÀO DÂN TỘC
    SỰ KHÁC BIỆT CHỦ YẾU GIỮA VĂN HÓA TRUNG HOA VÀ VIỆT NAM
KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của Hạo Nhiên, cựu Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên New South Wales (tiểu bang của Sydney)
 Duong Nguyet Anh, English part 1, Hạo Nhiên's question
 http://www.youtube.com/watch?v=4cHRaN4EIxM
Dương Nguyệt Ánh (English, part 1), Hạo Nhiên asks: Is your children's knowledge about Vietnam at the level you'd like it to be? How receptive are they to learning about Vietnam?
 
 Duong Nguyet Anh, English part 2, Hạo Nhiên's question
 http://www.youtube.com/watch?v=Q0DHQNRblTo
Dương Nguyệt Ánh (English, part 2), Hạo Nhiên asks: Is your children's knowledge about Vietnam at th level you'd like it to be? How receptive are they to learning about Vietnam?
 
2. NÊN LÀM TỪ THIÊN CHO VN HAY KHÔNG?
    TUỔI TRẺ NÊN LÀM GÌ CHO VN?
KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của Phan Thành Xuân, 15 tuổi, học lớp 10 ở Sydney.
 Duong Nguyet Anh, English, Phan Thanh Xuan's question
http://www.youtube.com/watch?v=VlFfNCXtrR8
 Dương Nguyệt Ánh (English), Phan Thành Xuân (grade 10 student) asks: What advice do you give to young generation? (Issues on charity and poltics)
 Duong Nguyet Anh, tieng Viet, Phan Thanh Xuan hỏi
http://www.youtube.com/watch?v=B6uxidMgWUk
Dương Nguyệt Ánh (tiếng Việt), Phan Thành Xuân (học sinh lớp 10) hỏi: Cô có lời khuyên gì với giới trẻ? (Liên quan đến từ thiện, đấu tranh chính trị)

 
Phan Thành Xuân (người đứng trước microphone)
3. LÃNH ĐẠO VÀ NHẬN DIỆN BẢN THÂN- NÓI VỚI GIỚI TRẺ
Duong Nguyet Anh, part 6 (of 7), English, to Youths, Sydney
http://www.youtube.com/watch?v=9AYQcCmCX0g
Duong Nguyet Anh's talk, Sydney, 14Feb09. LEADERSHIP AND IDENTITY (MUST WATCH). Produced by Hoi Cuu Tu Nhan CT & Nan Nhan Cong San + Tap The Hau Due VNCH NSW
 
4. LÒNG YÊU NƯỚC VÀ Ý THỨC CHÍNH TRỊ- NÓI VỚI GIỚI TRẼ
 
Duong Nguyet Anh, part 7 (of 7), English, to Youths, Sydney
http://www.youtube.com/watch?v=yBsGkZmbb8Y
Duong Nguyet Anh's talk, Sydney, 14Feb09. PATRIOTISM, SHOULD WE HELP VIETNAMESE COMMUNIST GOVVERMENT TO BUILD UP VN? (MUST WATCH) Produced by Hoi Cuu Tu Nhan CT & Nan Nhan Cong San + Tap The Hau Due VNCH NSW
 
5. CHẾ TẠO BOM CÓ MÂU THUẪN VỚI LÒNG NHÂN ĐẠO  KHÔNG?
KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của Lê Đài, cựu ứng viên Dân Biểu ở New South Wales, cựu ký giả đài ABC Úc, thành viên của đảng Liberal (Tự Do) Úc, và câu hỏi của một bạn trẻ học lớp 10.

Duong Nguyet Anh, English&Viet, Lê Đài's+a Youth's question
http://www.youtube.com/watch?v=H27r4VCaxPY
Dương Nguyệt Ánh (English & tiếng Việt), Lê Đài asks: How do you justify when you make the bomb that will kill innocent people? A grade 10 student asks: How do you feel being responsible for so many deaths?
 
6. DƯƠNG NGUYỆT ÁNH CÓ ĐỊNH VIẾT SÁCH VỀ CHIẾN TRANH VN KHÔNG?

KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của nha sĩ trẻ Thùy Hương.

Duong Nguyet Anh, English&Viet, Thuy Huong's question 1
http://www.youtube.com/watch?v=DRn9PxztlQM
Dương Nguyệt Ánh (English & tiếng Việt), Thùy Hương hỏi: Woud you consider writing a book about Vietnam war?

  
Thùy Hương

7. LÀM SAO CÂN BẰNG VÀ THÀNH CÔNG TRONG BA VAI TRÒ LÀM MẸ, LÀM VỢ VÀ LÀM KHOA HỌC GIA?
KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của nha sĩ trẻ Thùy Hương.

Duong Nguyet Anh, English&Viet, Thuy Huong's question 2
http://www.youtube.com/watch?v=7UOHCnB5jP8
Dương Nguyệt Ánh (English & tiếng Việt), Thùy Hương (young dentist) hỏi: How do you manage three roles, mother, wife, scientist, successfully?
 
8. LÀM SAO ĐỂ KẾT HỢP?
KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của một tráng niên ở Sydney.
Duong Nguyet Anh, tiếng Việt, câu hỏi về kết hợp
http://www.youtube.com/watch?v=v6OUCIiW3w0

Dương Nguyệt Ánh (tiếng Việt), một tráng niên hỏi: Làm sao để kết hợp mọi người? 

 

9. ĐỀ NGHỊ DƯƠNG NGUYỆT ÁNH THẢO LUẬN VỚI CÁC NHÀ ĐẤU TRANH VÀ GIỚI TRẺ QUA INTERNET KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời đề nghị của bà Đặng Kim Ngọc, Đại Diện Hội Phụ Nữ VN LB Úc Châu và Hội Phụ Nữ VN Tự Do NSW. Duong Nguyet Anh, trả lời bà Đặng Kim Ngọc http://www.youtube.com/watch?v=-8ExGGEDiBg Dương Nguyệt Ánh (tiếng Việt), bà Đặng Kim Ngọc đề nghị Dương Nguyệt Ánh thảo luận với người đấu tranh và trao đổi với giới trẻ trên mạng.   
10. ĐỀ NGHỊ DƯƠNG NGUYỆT ÁNH ĐỨNG ĐẦU CUỘC ĐẤU TRANH     NGUYÊN TẮC CỦA BOM ÁP NHIỆT   KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của 2 vị cao niên. Duong Nguyet Anh, trả lời 2 vị cao niên http://www.youtube.com/watch?v=rSB8Eu3Ij5Y    Dương Nguyệt Ánh (tiếng Việt), 2 vị cao niên hỏi: Cô DNA có thể đứng ra dẫn đầu đấu tranh? Công dụng của bom áp nhiệt?    
11. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO   KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của một thanh niên.   Duong Nguyet Anh, management and soft skill http://www.youtube.com/watch?v=b5x2glbmIEw Dương Nguyệt Ánh (English), a young men asks: What is the most important skill in managing and how to improve soft skill?  
12. ĐẤU TRANH VÀ PHỤC HỒI DANH DỰ CHO CHIẾN SĨ VNCH
KHG Dương Nguyệt Ánh trả lời câu hỏi của một phụ nữ. Duong Nguyet Anh, trả lời một phụ nữ http://www.youtube.com/watch?v=QgjzXEvLNE8 Dương Nguyệt Ánh (tiếng Việt), được hỏi: Chị có định làm gì để phục hồi danh dự cho lính VNCH? Chị làm gì để ủng hộ cho nhà tranh đấu trong nước.  
Dưới đây là "trọn bộ 7 tập" NÓI VỚI GIỚI TRẺ 

 

Duong Nguyet Anh part 1(of 7), English, to Youths, Sydney http://www.youtube.com/watch?v=FxJOFrppUNA Duong Nguyet Anh's talk to Vietnamese youths. HER DREAM, CAREER, THOUGHT AND ATTITUDE (produced by Hoi Cuu Tu Nhan Chinh Tri & Nan Nhan Cong San + Tap The Hau Due VNCH NSW) Duong Nguyet Anh part 2 (of 7), English, to Youths, Sydney http://www.youtube.com/watch?v=Z2OLsNvaP9E Duong Nguyet Anh's talk to Vietnamese youths. PEOPLE SKILL (produced by Hoi Cuu Tu Nhan Chinh Tri & Nan Nhan Cong San + Tap The Hau Due VNCH NSW) Duong Nguyet Anh part 3 (of 7), English, to Youths, Sydney http://www.youtube.com/watch?v=apKt1cLgI5Y&feature=related Duong Nguyet Anh's talk, Sydney, 14Feb09. OVERCOMING OBSTACLES, DISCRIMINATIONS. Produced by Hoi Cuu Tu Nhan CT & Nan Nhan Cong San + Tap The Hau Due VNCH NSW Duong Nguyet Anh, part 4 (of 7), Ensligh, to Youths, Sydney http://www.youtube.com/watch?v=87V50qqUv6Y Duong Nguyet Anh's talk, Sydney, 14Feb09. AN INTERESTING STORY AGAINST PREJUDICE. Produced by Hoi Cuu Tu Nhan CT & Nan Nhan Cong San + Tap The Hau Due VNCH NSW Duong Nguyet Anh, part 5, English, to Youths, Sydney http://www.youtube.com/watch?v=gbFp1-ik9u8 Duong Nguyet Anh's talk, Sydney, 14Feb09. BE A RESILIENT BALL. Produced by Hoi Cuu Tu Nhan CT & Nan Nhan Cong San + Tap The Hau Due VNCH NSW Duong Nguyet Anh, part 6 (of 7), English, to Youths, Sydney http://www.youtube.com/watch?v=9AYQcCmCX0g Duong Nguyet Anh's talk, Sydney, 14Feb09. LEADERSHIP AND IDENTITY (MUST WATCH). Produced by Hoi Cuu Tu Nhan CT & Nan Nhan Cong San + Tap The Hau Due VNCH NSW Duong Nguyet Anh, part 7 (of 7), English, to Youths, Sydney http://www.youtube.com/watch?v=yBsGkZmbb8Y Duong Nguyet Anh's talk, Sydney, 14Feb09. PATRIOTISM, SHOULD WE HELP VIETNAMESE COMMUNIST GOVVERMENT TO BUILD UP VN? Produced by Hoi Cuu Tu Nhan CT & Nan Nhan Cong San + Tap The Hau Due VNCH NSW    
 NÓI VỚI ĐỒNG HƯƠNG 
 
Dương Nguyệt Ánh part 1, Vietnamese, Sydney, Australia
  • Chúng ta là người gốc Việt Nam Tự Do.
  • Tại sao con em VN học giỏi?
  • Vì sao ta chống nhà cầm quyền CSVN?
Xin click vào link dưới đây: http://www.youtube.com/watch?v=pY_546Pg4WQ  
Dương Nguyệt Ánh part 2, Vietnamese, Sydney, Australia
  • Phong trào cờ Vàng ở Hoa Kỳ
  • Có nên hợp tác với chính quyền CSVN để xây dựng đất nước hay không?
  • Ý nghĩ dành cho chiến sĩ VNCH
Xin click vào link dưới đây: http://www.youtube.com/watch?v=2q_04VxNzQQ Dưới đây là lời giới thiệu của Nguyễn văn Hoàng (Hoàng Nguyên, hoang4eb@gmail.com

   
Dương Nguyệt Ánh   Đại biểu thế hệ VN MỘT RƯỞI ở hải ngoại 
 Kính thưa quý vị,
Trong suốt bao nhiêu năm qua, sau khi nghe nhiều diễn giả từ năm châu thuyết trình về chính trị, văn hóa Việt Nam, nếu được phép chọn một nhân vật để đại biểu cho tiếng nói của tiểu đệ, tiểu đệ xin chọn khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Nếu có cuộc bình chọn người đại diện cho thế hệ MỘT RƯỞI  của người Việt hải ngoại, tiểu đệ xin bình chọn khoa học gia Dương Nguyệt Ánh.
Giản dị mà sâu sắc, bình dân mà trí thức, thành công mà khiêm nhường, những đặc tính, đức tính đó của chị Dương Nguyệt Ánh đã khiến chị trở nên một người hiếm có. Nhưng những đức tính ấy vẫn chưa đủ để xứng đáng đại diện cho cả thế hệ MỘT RƯỞI, trong thâm tâm đệ. Người thành công, trí thức, sâu sắc trong cộng đồng VN cũng có, song thường mang tinh thần "cư an tư... gia", bỏ ngoài tai trách nhiệm chính trị của người Việt Nam tị nạn, có người thậm chí còn theo ăn bả vinh hoa của VC ban phát. Những vị ấy làm sao xứng để đại diện cho thế hệ của tiểu đệ. Nhưng chị Dương Nguyệt Ánh là người xứng đáng.
Chị Ánh nói "chúng ta là người Mỹ gốc Việt Nam, người Úc gốc Việt, người Đức, người Pháp gốc Việt, vân vân," nhưng gốc Việt chưa phải là điểm chung duy nhất. Điểm tương đồng mà chúng ta có là "không chấp nhận chế độ CS VN hiện nay", nên với chị, chúng ta là nguời Mỹ, người Úc gốc Việt Nam Tự Do, người Đức, người Pháp vân vân, gốc Việt Nam Tự Do. Người Việt hải ngoại thành công mà không sử dụng sự thông minh, sức ảnh hưởng, khả năng của mình vào việc truyền bá tư tưởng tự do dân chủ cho Việt Nam, thì đẹp như những con đom đóm. Còn chị Dương Nguyệt Ánh, đẹp như một ánh trăng, sáng cả bầu trời, bởi vì chị mang và tỏa tinh thần trách nhiệm của một người Việt tị nạn.
Nhiều diễn giả, chính khách rất có tinh thần, càng có khả năng hùng biện, nhưng hầu như không có nhân vật nào nói bằng ngôn ngữ của tuổi trẻ, đánh động tâm tình, nhu cầu của giới trẻ. Mà, chính thế hệ một rưỡi, rồi thế hệ thứ hai, mới là những người cần tiếp thu những tư tưởng chính trị này. Thế hệ thứ nhất, bậc cha anh, đều hiểu rõ chính nghĩa của chúng ta, sự gian ngoa của VC. Chính tuổi trẻ, những người chưa hiểu CS, không biết tư thế, trách nhiệm của người Việt tị nạn, mới cần biết sự thật lịch sử để hướng cho bước đi tương lai. Và chị Ánh là người mang thông điệp đến cho các bạn trẻ hữu hiệu nhất. Chị là cánh chim báo tin hữu ích nhất.
 
Trước lời kêu gọi về giúp đồng bào, đất nước của VC, trước chủ trương "hốt mương đào giếng" ở VN của một số người, chắc chắn nhiều người, và đặc biệt là giới trẻ sẽ phân vân. Trước câu hỏi có nên hợp tác với chính quyền CSVN để xây dựng đất nước hay không, chị Ánh có câu trả lời thật gọn. Một chữ một. Sắc như dao cau. Quả quyết như đinh đóng cột. Và đơn giản như 2 với 2 là 4. Chị là ánh trăng soi đường trong sáng nhất cho giới trẻ.
Trong các cuộc nói chuyện của các chính khách, diễn giả, chưa bao giờ tiểu đệ thấy có nhiều bạn trẻ tham gia cuộc thảo luận, hăng say và tích cực như lần chị Dương Nguyệt Ánh nói chuyện ở Sydney.
Chị Ánh nói với người lớn tuổi những điều người lớn tuổi muốn nghe, chị nói với người trẻ tuổi những điều họ muốn biết. Bài nói chuyện của chị Ánh, đặc biệt là phần trả lời các câu hỏi cho bạn trẻ là cẩm nang quý báu nhất mà tiểu đệ được biết. Chị nói tiếng Việt thật hay, tiếng Anh thật giỏi. Nói đến chống VC, lời của chị mạnh bằng, hay hơn những quả bom mà chị sáng chế. Nó nổ từ trong lòng người nổ ra.
Tất cả những điểm son trên đã khiến tiểu đệ hãnh diện bình chọn chị Dương Nguyệt Ánh làm đại diện cho thế hệ một rưởi của người Việt Nam Tự Do ở hải ngoai, nếu tiểu đệ có cái dịp này. Nhưng như một "bonus", điều làm tiểu đệ hãnh diện hơn chút xíu nữa, là chị Dương Nguyệt Ánh không những đẹp tâm tính, đẹp tinh thần, mà còn đẹp cả ngoại diện. Không có chỗ chê.
Xin quý vị trưởng bối giới thiệu cho con em xem video của chị Dương Nguyệt Ánh trên Youtube mà tiểu đệ sẽ cố gắng upload lên trong nay mai.
  Nguyễn văn Hoàng
(Hoàng Nguyên, hoang4eb@gmail.com)


*
*     *
  
Duong Nguyet Anh phan 2 (cuoi), Vietnamese, Sydney

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire