jeudi 27 octobre 2022

30 NĂM VỀ LẠI - Vĩnh Điện

30 NĂM VỀ LẠI

THƠ: NGUYỄN THỊ THANH BÌNH - NHẠC: VĨNH ĐIỆN.
DIỄM LIÊN trình bày
 
 
 
Ba mươi năm về lại
Tóc bạc nợ tóc xanh
Gươm kiếm xưa mài mãi
Không trả nổi oan khiên…
Ba mươi năm về lại
Hát đợi ngày nắng lên
Tôi về đây tìm lại Trái tim VN ơi!

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire