mardi 11 octobre 2022

Nhà Thơ Cung Trầm Tưởng

Thi Sĩ Cung Trầm Tưởng tên thật là Cung Thức Cần, đã vĩnh viễn giã từ Cõi trần vào ngày Chủ Nhật, 9 tháng 10 năm 2022, tại Minnesota. Hưởng Thượng Thọ 90 tuổi…

Cung Trầm Tưởng là nhà thơ lớn, đủ lớn để được xem là “trường phái thơ”, đủ dày để được gọi là “hành trình thơ”. Thơ của ông đẹp như những “Mùa Thu Paris”, da diết như “Chưa Bao Giờ Buồn Thế”. Đặc biệt, những vần thơ đầu tay của ông, dẫu trong vô thức, đã tiên tri cho những chia lìa, gãy đổ của thân phận Việt Nam.
Cung Trầm Tưởng là một nhà thơ rất quen thuộc từ đầu thập niên 60. Tên tuổi Ông nhanh chóng tràn vào giới thanh niên trí thức thời bấy giờ khi ông từ Pháp trở về Việt Nam cùng không khí lãng mạn của phong trào thơ mới, lúc đó vẫn còn ảnh hưởng nhiều đến thanh niên trí thức Việt Nam.

Ngay cái tên của ông cũng đã ấn tượng đối với nhiều người vì chất văn học rất đậm trong mỗi chữ: Cung Trầm Tưởng.

Nhà Thơ Cung Trầm Tưởng (Playlist)
 


 

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire