dimanche 30 janvier 2022

Cờ vàng VNCH khiến CSVN một phen khiếp vía khi xuất hiện trong trận Úc - Việt Nam

Cờ vàng VNCH khiến CSVN một phen khiếp vía khi xuất hiện trong trận Úc - Việt Nam

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire