mercredi 17 novembre 2021

Ước Mơ Việt

Bảo Tồn Ngôn Ngữ Việt Nam 
Cảm ơn nhiều những tấm lòng 
hợp tâm phối trí bảo tồn ngữ âm 
của giòng Âu Việt Lạc Long 
ngàn năm văn hiến cha ông lưu truyền ... 
Sự hợp Tâm phối Trí vì mục đích bảo tồn ngôn ngữ Việt Nam đã và đang liên tục chuyển lưu từ quá khứ đến hiện tại và mai sau những nét đẹp của chữ nghĩa Việt Nam chính danh trong văn hóa sử như ý: Chữ Việt Còn Nước Việt Còn. 
Ngôn Ngữ được bảo tồn từ căn bản của một nền giáo dục Nhân Bản. Tiếp truyền nền Văn Hóa từ thời Việt Nam Cộng Hòa. 
Với ý tưởng phát huy và bảo tồn nền Văn Hóa Việt Nam. Một nền Văn Hóa có truyền thống bốn-nghìn-năm-văn-hiến xuyên qua dòng lịch sử của Việt Tộc hùng anh.


Ước Mơ Việt
Ước Mơ Việt - Ước Mơ Chung
Suốt giòng con cháu Lạc Hồng Văn Lang
Ước Mơ về một Việt Nam
Rạng danh Nòi Giống, vẻ vang Sơn Hà
Ước Mơ Việt - Ý Tâm Hòa
Đang bừng nhiệt huyết, đang tha thiết đời
Cám ơn tuổi trẻ tuyệt vời
Dám mơ ước, dám vì người hy sinh
Ước Mơ vào cuộc hành trình
Rọi hồng Nhân Ái khắp miền Quê Hương
Vì Lẽ Sống, vì Yêu Thương
Nối vòng tay thực hiện đường Ước Mơ
Cảm ơn nhiệt huyết tuổi thơ
Việt Nam Tổ Quốc đang chờ các em .
Cao Nguyên  

Giọt Nước Mắt Cho SaiGon - Sáng tác & trình bày: Đình Đại
*
*     *
Việt Nam Trong Giấc Mơ Tôi 
Thơ: Cao Nguyên-Đình Đại phổ nhạc & trình bày

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire