lundi 8 novembre 2021

Mùa Thu Xưa

Mùa Thu trong Thơ Hoàng Ngọc Ẩn


  Peut être une image de une personne ou plus, personnes debout, plein air et arbre 
  
Mùa Thu trong Thơ Hoàng Ngọc Ẩn
 
- Rừng lá thay chưa (Huỳnh Anh-Ngọc Lan)
- Thu Khúc (Hoàng Cầm-Vân Khánh)
- Cho Tôi khóc hết Mùa Thu -Quỳnh Lan
- Mùa Thu đã đến (Hoàng Cầm-Ngân Quỳnh)
- Mùa Thu hận biệt ly (Phó Quốc Thăng-Ngân Quỳnh)
- Rừng sắp vào Thu (Phó Quốc Thăng-Ngân Quỳnh)
- Thu Đà Lạt, Thu Biên Hòa (Hoàng Cầm-Mỹ Hạnh)
- Thu Yêu  (Hoàng Cầm-Ngân Quỳnh)
 

 Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire