mardi 12 mars 2019

Chiếc Phong Cầm Của Bố Tôi - Dương Như Nguyện

Résultat de recherche d'images pour "chiếc phong cầm của bố tôi dương như nguyện" 
Chiếc Phong Cầm Của Bố Tôi -  Dương Như Nguyện - Bích Huyền & Đan Thanh trình bày

"Tôi yêu lắm cái linh hồn,
Gọi là tinh thần luân lý giáo khoa thư
Vất vưởng theo bước chân người Việt Nam tị nạn
Tôi luôn tìm chỗ nương náu
Cho cái linh hồn mờ phai ấy
Trong xã hội nhiễu nhương này
Hôm qua, hôm nay, ngày mai, và nhiều ngày sau nữa.
Tôi đã bắt đầu và tiếp tục cuộc hành trình.
Vào nước Mỹ thênh thang
Tôi đi,
Nương theo linh hồn luân lí giáo khoa thư của Việt Nam nhỏ bé
Đi mà nhớ mãi,
Tiếng đàn của một ông giáo,
Ôi tiếng Phong Cầm của Bố Tôi." (DNN)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire