mercredi 6 mars 2019

Âm Nhạc Cuối Tuần - Thy Nga

http://cothommagazine.com/nhac1/NhatNgan/ThyNga.jpg 
  http://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image00122.jpg
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/music_ChauKyVisitingUsCanada_TNga-20050717.html/vmusic071705a.mp3
Nhạc sĩ Châu Kỳ trong chuyến thăm Canada và Mỹ
*
*     *
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/InCommemorationOfDoanMan_TNga-20070506.html/DoanMan150.jpg
 
Nhạc sĩ Doãn Mẫn … biệt ly từ đây …
*
*     *
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/PoetThanhTamTuyenInCommemoration_TNga-20060403.html/ThanhTamTuyen150.jpg

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/ComposerTrinhHung_TNga-20060724.html/thonlang200.jpg
Trịnh Hưng và các nhạc bản đượm tình quê hương
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/ComposerTrinhHung_TNga-20060724.html/vmusic072306a.mp3
*
*     *

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/AnecdoteOverPoetHuuLoan_TNga-20060815.html/HuuLoanTrinhHung150.jpg
Nhà thơ Hữu Loan, tình sử “Màu tím hoa sim” và cuộc sống bất khuất
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/AnecdoteOverPoetHuuLoan_TNga-20060815.html/vmusic081306a.mp3
*
*     *

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/AnecdoteOverPoetHuuLoanP2_TNga-20060820.html/HuuLoanPhuNhan150.jpg
Nhà thơ Hữu Loan, tình sử “Màu tím hoa sim” và cuộc sống bất khuất (phần 2)
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/AnecdoteOverPoetHuuLoanP2_TNga-20060820.html/vmusic082006a.mp3
*
*     *

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/MusicForRains_TNga-20060828.html/ParisCoupleRain150.jpg
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/MusicianVanCaoWorkAndLife_TNga-20061008.html/VanCao200.jpg

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/MusicianVanCaoWorkAndLifeP2_TNga-20061015.html/VanCaoDVD200.jpg
Nhạc sĩ Văn Cao: “Trương Chi” thời cuối thế kỷ 20?
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/MusicianVanCaoWorkAndLifeP2_TNga-20061015.html/vmusic101506a.mp3
*
*     *

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/ComposerNguyenVanDong_TNga-20061210.html/NhacsiNguyenvanDong150.jpg

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/ComposerNguyenVanDongP2_TNga-20061217.html/DaiTaNguyenvanDong150.jpg

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire