samedi 10 novembre 2018

Tiếng thời gian

 
Mùa Thu không đến
Kiều Loan &  Chân Như trình bày
Chương trình Nhạc truyện daiphatthanhvietnam 
*
*     *
Tiếng thời gian: Mùa Thu
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam) 
*
*     *
Có Một Mùa Thu Xưa
Kiều Loan &  Chân Như trình bày
Chương trình Nhạc truyện daiphatthanhvietnam 
*
*     *
Nhạc chủ đề: Mùa Thu Qua Mau
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Tiếng thời gian: Bắt Đầu Mùa Thu
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Tiếng Thời Gian: Mưa
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Tiếng thời gian-Ngày Cựu Chiến Binh
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Nhạc Truyện: Bức Họa Khỏa Thân
T/g Phạm Thành Châu-Kiều Loan &  Chân Như trình bày
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Tiếng thời gian-New Year 2018 
 Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Tiếng thời gian-Mùa Đông
 Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Tiếng Thời Gian-Mùa Xuân Dân Tộc (P1) 
daiphatthanhvietnam 
*
*     *
Tiếng Thời Gian-Mùa Xuân Dân Tộc (P2) 
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Tiếng thời gian-Thi Nhân và Mùa Xuân 
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Tiếng Thời Gian – Valentine 2018 -  Kiều Loan  (daiphatthanhvietnam)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire