samedi 10 novembre 2018

Thời Sự Hàng Tuần

 
Hoa Kỳ hậu bầu cử
Bàn luận của Ls Hoàng Duy Hùng & Nam Sơn
*
*     *
Bộ trưởng Tư Pháp Jeff Sessions từ chức
Thời Sự Trong Tuần với Gs Dương Đại Hải (VBS)
*
*     *
Truyền thông dòng chính (Mainstream Media)
Thời Sự Trong Tuần với Gs Dương Đại Hải (VBS)
*
*     *
Bàn luận Thời Sự 7-11-2018
daiphatthanhvietnam 
*
*     *
Âm mưu thâm độc của Trung Cộng nhắm vào người Việt hải ngoại
Đỗ Văn Phúc biên soạn và bình luận
Mai Ly (daiphatthanhvietnam) 
*
*     *
MẤT HẠ VIỆN GHI DẤU CHIẾN THẮNG CỦA DONALD TRUMP
Thời Sự Trong Tuần với Gs Dương Đại Hải (VBS)
*
*     *
Bộ trưởng Tư Pháp Jeff Sessions từ chức
Thời Sự Trong Tuần với Gs Dương Đại Hải (VBS)
*
*     *
Hoa Kỳ hậu bầu cử
Bàn luận của Ls Hoàng Duy Hùng & Nam Sơn

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire