dimanche 18 novembre 2018

Tàn Thu

 
Buồn Tàn Thu
Nhạc: Văn Cao-Chiều Xuân trình bày
*
*     *
Thu Khóc Trên Ngàn
Nhạc: Ngô Thụy Miên-Diễm Chi trình bày
*
*     *
Mùa Thu không đến
Kiều Loan & Chân Như trình bày
Chương trình Nhạc truyện daiphatthanhvietnam

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire