dimanche 25 novembre 2018

Nhớ Sài Gòn (Asia 18)

Click the image to open in full size. 

Nhớ Sài Gòn
Sàigòn - Ninh Cát Loan Châu
Đôi Bờ - Yến Phương
*
*     *
Nhớ Sài Gòn 
Đêm Khuya Trên Đường Catina - Thanh Lan 
Tôi Trở Về Thành Phố - Gia Huy, Lâm Nhật Tiến, Lê Tâm
*
*     *

Nhớ Sài Gòn:
Phố Buồn - Thanh Thúy
Xóm Đêm - Thái Châu
Kiếp Nghèo - Thanh Tuyền
*
*     *
  

Nhớ Sài Gòn:
Đêm Đô Thị - Shayla
Sàigòn Thứ Bảy - Bảo Tuấn
*
*     *

Nhớ Sài Gòn:
Beautiful Sunday/season In The Sun - Trish Thùy Trang
*
*     *

Nhớ Sài Gòn:
Sài Gòn Vĩnh Biệt - Khánh Hà
Khóc Một Dòng Sông - Ngọc Lan
*
*     *

Nhớ Sài Gòn:
Cõi Buồn - Elvis Phương
Đêm Nhớ Về Sàigòn - Khánh Ly
*
*     *

Nhớ Sài Gòn:
Tình Yêu Mãi Mãi - Gia Huy
Sàigòn Vẫn Mãi Trong Tôi - Lâm Nhật Tiến
*
*     *

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire