mercredi 12 septembre 2018

Thời Sự-Chính Trị - Tháng 9/2018

 
Thời Sự Hàng Tuần: Thượng Nghị Sĩ Feinstein lại thọc gậy bánh xe
Đỗ Văn Phúc biên soạn và bình luận
Mai Ly (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Thời sự Bàn Tròn: 19-09-2018
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Thời Sự Chính Trị-Vòng quanh Hoa Kỳ & Thế giới 15-09-2018
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Thời Sự Hàng Tuần: Tại sao CNN là "fake news"
Đỗ Văn Phúc biên soạn và bình luận
Mai Ly (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Thời sự Bàn Tròn: Bài viết nặc danh của Báo New York Times (12-09-2018)
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Thời sự Bàn Tròn: Bài viết nặc danh của Báo New York Times (12-09-2018)
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Thời Sự Chính Trị-Vòng quanh Hoa Kỳ & Thế giới 08-09-2018
daiphatthanhvietnam
***
Thời sự Bàn Tròn: 05-09-2018
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Thời Sự Chính Trị-Vòng quanh Hoa Kỳ & Thế giới 01-09-2018
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Thời Sự Hàng Tuần: Tổng Giám Mục kêu gọi Giáo Hoàng từ chức
Đỗ Văn Phúc biên soạn và bình luận
Mai Ly (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Thời Sự Trong Tuần: Câu chuyện chính trị Hoa Kỳ
Gs Dương Đại Hải (VBS Television)
*
*     *
Thời Sự Trong Tuần: Kinh Tế Mỹ và TT Trump
Gs Dương Đại Hải (VBS)
*
*     *
Thời Sự Trong Tuần: Đảng Dân chủ & TT Trump
Gs Dương Đại Hải (VBS)
*
*     *
Thời Sự Trong Tuần: Nhân viên dưới quyền Barack Hussein Obama
Gs Dương Đại Hải (VBS)
*
*     *
Thời Sự Trong Tuần: Công tố viên Mueller
Gs Dương Đại Hải (VBS)
*
*     *
Thời Sự Trong Tuần: Thời sự Thế giới & Hoa Kỳ
Gs Dương Đại Hải (VBS)
*
*     *
Thời Sự Trong Tuần: Sự Thành Công Của TT Trump
Gs Dương Đại Hải (VBS)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire