mercredi 12 septembre 2018

Thời Sự-Bình Luận Tháng 9/2018

 
Thời sự trong tuần
Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Cựu Ngoại trưởng John Kerry, Ông là ai?
Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
BẦU CỬ TỚI (Vũ Linh)
Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
TT Trump đang thắng hay thua ? (Vũ Linh)
Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Khi cựu Tổng thống buông lời khiếm nhã
Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Tin Vắn (Vũ Linh)
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Vũ Linh- Hai Vụ án Manaford và Cohen
Thời Sự-Bình Luận (vietnam-radio)
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Các Vụ án Manaford và Cohen (Vũ Linh)
- FAKE NEWS VÀ CÁI CHẾT CỦA McCAIN --- (Người lính già Oregon )
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Tin Vắn - JOHN McCAIN (Vũ Linh)
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Cuộc chiến của TT Trump (Vũ Linh)
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: John McCain và Người Việt Tỵ nạn CS
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire