VongNgayXanh Do youtube (upday)

mardi 29 mai 2018

Vấn Đề Hôm Nay

 
Đất nước của những thằng hèn
Tác giả: Antoine Cuong-Hạtsươngkhuya trình bày 
*
*     *
Giòng Nước Mắt Cho Một Bản Quốc Ca
Tác giả Huy Phương - Trình bày Nguyễn Đăng Khánh 
*
*     *
Chiến thuật "luộc ếch" của cộng sản
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
*
*     *
Suy thoái Đạo đức hiện nay
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
*
*     *
Con Người Việt Nam
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI 
*
*     *
Đây là sự thật: hoàn cảnh lịch sử nói chung giữa Việt Nam và Singapore
Đặng Chí Hùng và Tâm Anh
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
*
*     *
Chúng ta được gì không?
Bình Luận của Đặng Chí Hùng-Song Thập trình bày
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
*
*     *
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC - Hội luận cùng Nhà Văn Trần Trung Đạo
Hải Nguyên với nhà văn Trần Trung Đạo
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
*
*     *
Tiếng Vọng từ Vực Sâu
Tác giả: T. Vấn - Hạt Sương Khuya trình bày 
*
*     *
Không được thở mạnh!
Tác giả Tuấn Khanh - trình bày Hướng Dương
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
*
*     *
Thoát khỏi sự nô dịch tư tưởng
Kính Hòa, phóng viên RFA
*
*     *
Dựng lại cờ chính nghĩa để quang phục quê hương
Radio DLSN (Tháng 6/2014)
*
*     *
Ngồi nhớ ân cần
RadioCTM - Ns Tuấn Khanh

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire