jeudi 31 mai 2018

Nhạc chủ đề

 
Nhạc chủ đề: Hát Cho Quê Hương Việt Nam 
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc chủ đề: Hát Cho Quê Hương Việt Nam (P2) 
daiphatthanhvietnam
*
*     *
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH: Tiếc Thương
*
*     *
Nhạc chủ đề: Hát Cho Quê Hương Việt Nam (Quốc hận 30/4)) 
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Hình ảnh Người Lính VNCH trong âm nhạc Lam Phương - Thu Hương trình bày
*
*     *
Nhạc chủ đề: Hát Cho Quê Hương Việt Nam (SaiGon niềm nhớ) 
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc chủ đề: Hát Cho Quê Hương Việt Nam
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc chủ đề: Áo Dài Quê Hương
*
*     *
Nhạc chủ đề: Hà Nội trăm nhớ nghìn thương
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc Đấu Tranh: Rước nhau bên bờ quê mẹ
Daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc chủ đề: Mùa Hè và kỹ niệm
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Miền Trung Mùa bảo lũ

- Miền Trung ơi nước mắt lại rơi - Vân Khánh
- Thương Lắm Miền Trung - Diễm Thùy
- Miền Trung Máu Chảy Ruột Mềm
- Miền Trung mùa mưa lũ - Thương lắm, Miền Trung ơi!!!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire