dimanche 6 mai 2018

Giọt Nước Mắt Cho Việt Nam

Image associée 
  
Giọt Nước Mắt Cho Việt Nam (P1) 
Những bài hát về Tháng Tư Đen 30-04-1975
*
*     *
Giọt Nước Mắt Cho Việt Nam (P2) 
Những bài hát về Tháng Tư Đen 30-04-1975

Những bài hát về Tháng Tư Đen 30-04-1975
1954 Cha Bỏ Quê - 1975 Con Bỏ Nước - Khánh Ly
Tôi Cố Bám - Khánh Ly
Anh Giải Phóng Tôi Hay Tôi Giải Phóng Anh - Ngọc Minh
Tháng Tư Buồn - Thanh Tuyền
Một Chút Quà Cho Quê Hương - Ngọc Lan
Saigon Niềm Nhớ Không Tên - Kiều Nga
Đêm Chôn Dầu Vượt Biển - Khánh Ly
Quê Hương Bỏ Lại - Thiên Trang
Em Theo Đoàn Lưu Dân - Khánh Ly
Chiều Tây Đô - Duy Quang
Người Ở Lại Đưa Đò - Thanh Tuyền
Người Di Tản Buồn - Elvis Phương
Việt Nam Sau Ngày Hòa Bình - Thanh Tuyền
Saigon Chỉ Vui Khi Các Anh Về - Khánh Ly
Có Những Buổi Chiều Chết Trong Niềm Nhớ - Khánh Ly
Saigon Của Tôi - Julie Quang
Ai Trở Về Xứ Việt - Tuấn Anh
Cho Thành Phố Mất Tên - Khánh Ly
Dứt Bão Bắt Đầu Nước Mắt - Khánh Ly
Khi Xa Saigon - Elvis Phương
Khóc Một Dòng Sông - Anh Quý
Lời Ru Cho Đà Nẵng - Khánh Ly
Mẹ Việt Nam Ơi - Khánh Ly
Mời Em Về - Ngọc Lan
Một Lần Miên Viễn Xót Xa - Việt Dzũng
Nắng Quê Hương - Việt Dzũng
Nếu Tôi Còn Sống Mà Trở Về - Hương Lan
Saigon Ơi Vĩnh Biệt - Tuấn Anh
Ta Ở Trời Tây Nhớ Trời Đông - Khánh Ly

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire